Dátum: 17.09.2022,  od 8.30 hod. do 18.00 hod. (sobota)
Miesto: Košice – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Klinika malých zvierat, Komenského 73, Košice
Lektori:  MVDr. Karol Bayer –  Dipl.ECVS, Kleintierklinik in Ludwigsburg – Obwell
Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., MVDr. Marián Hluchý, PhD., MVDr. Michal Domaniža – Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice

Počet veterinárnych lekárov: 16

Jazyk workshopu: slovenský

Cena workshopu: 400,- €

Uzávierka: naplnením počtu prihlásených alebo max. 13.9.2022

Program:

 

Prihláška: https://infovet.sk/prihlaska-na-seminar/

 

Záväzne sa prihlasujem na workshop dňa 17.9.2022 v Košiciach: posledné 2 miesta

Predfaktúrou