Klinický prístup pri psoch a mačkách s príznakmi periférneho vestibulárneho syndrómu

Súhrn

Vestibulárny syndróm je „dáždnikový” termín zastrešujúci skupinu ochorení, ktoré sa klinicky manifestujú dysfunkciou vestibulárneho systému. Pomerne rozsiahly zoznam diferenciálnych diagnóz je možné na základe kompletného neurologického vyšetrenia rozdeliť na príčiny postihujúce periférnu alebo centrálnu časť vestibulárneho systému. S prihliadnutím na signalizáciu, anamnézu, nástup a vývoj klinických príznakov je možné si následne vytvoriť zoznam najpravdepodobnejších diagnóz a podľa neho zvoliť optimálny diagnostický a terapeutický postup. Tento príspevok je zameraný na príčiny periférneho vestibulárneho syndrómu psov a mačiek a tiež by mal slúžiť ako návod správneho prístupu k takémuto pacientovi na prvolíniových pracoviskách.

Kľúčové slová: periférny vestibulárny syndróm, pes, mačka, klinický prístup

MVDr. Martin Cedzo , MVDr. Šimon Werner, MVDr. Viktor Paluš, Dipl.ECVN
Veterinárna klinika Neurovet, Bratislavská 2196/32, 911 05 Trenčín

 

Viac sa dočítate v časopise Infovet č.3/2022

Objednávka predplatného: Objednávka