Poškodenie meniskov spojené s ruptúrou predného skríženého väzu psov

Poškodenie meniskov spojené s ruptúrou predného skríženého väzu psov

Meniscal injury associated with cranial cruciate ligament rupture in dogs   MVDr. Karol Ševčík MVDr. Marián Hluchý, PhD. MVDr. Kristína Huňáková MVDr. Marieta Kurillo...
Cystická hyperplázia endometria súk - literárny prehľad

Cystická hyperplázia endometria súk - literárny prehľad

Cystic endometrial hyperplasia in dogs:a review Prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73, 041 81 Košice &nb...

Partneri

A CARE s.r.o.
KRKA slovensko s.r.o.
SLO-WERFFT s.r.o.
Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o.
GS PARTNERS s.r.o.
MEVET s.r.o.
Cymedika SK s.r.o.
Cymedika SK s.r.o.
PHARMACOPOLA s.r.o.
VETOQUINOL
WEGA-MS
PHARMACOPOLA s.r.o.

Veterinársky odborný časopis INFOVET vychádza od roku 1994

V časopise INFOVET svoje vedomosti a skúsenosti uverejňujú poprední odborníci vo veterinárnej medicíne. Pri výbere článkov uverejnených v časopise uprednostňujeme aktuálne a praktické informácie, využiteľné v praxi veterinárneho lekára. Cieľom časopisu je podpora postgraduálneho štúdia veterinárneho lekára podľa najnovších poznatkov a zvýšenie úrovne praktickej veterinárnej medicíny u nás.

Časopis INFOVET je dvojmesačník, tlačený na formáte A4 s počtom strán 48 + obálka. INFOVET je spoplatnený vzhľadom na svoju odbornú podstatu.

Časopis INFOVET ponúka elektronickú formu čítania svojich príspevkov.

Ďakujeme za dôveru veterinárnym lekárom.

Povedali o nás

Next Previous

VETERINÁRSKY ČASOPIS INFOVET

Predplaťte si časopis na rok 2019 a žiadne číslo Vám už viac neujde!