Retinálna dysplázia psov

Retinálna dysplázia psov

Retinal dysplasia in dogs MVDr. Pavol Zubrický1, Prof. MVDr. Alexandra Trbolová2, PhD. 1Veterinárna poliklinika Althea, Dolnočermánska 23, 949 01 Nitra 2Univerzita veteriná...
Terapia ruptúry predného krížového väzu v kolennom kĺbe psov metódou TPLO

Terapia ruptúry predného krížového väzu v kolennom kĺbe psov metódou TPLO

Dátum: 17.09.2022,  od 8.30 hod. do 18.00 hod. (sobota) Miesto: Košice – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Klinika malých zvierat, Komenského 7...

Partneri

A CARE s.r.o.
KRKA slovensko s.r.o.
SLO-WERFFT s.r.o.
Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o.
GS PARTNERS s.r.o.
Boehringer Ingelheim
Cymedika SK s.r.o.
Cymedika SK s.r.o.
PHARMACOPOLA s.r.o.
VETOQUINOL
WEGA-MS
PHARMACOPOLA s.r.o.
Vitar
ATOMVET
Veclis

Veterinársky odborný časopis INFOVET vychádza od roku 1994

V časopise INFOVET svoje vedomosti a skúsenosti uverejňujú poprední odborníci vo veterinárnej medicíne. Pri výbere článkov uverejnených v časopise uprednostňujeme aktuálne a praktické informácie, využiteľné v praxi veterinárneho lekára. Cieľom časopisu je podpora postgraduálneho štúdia veterinárneho lekára podľa najnovších poznatkov a zvýšenie úrovne praktickej veterinárnej medicíny u nás.

Časopis INFOVET je dvojmesačník, tlačený na formáte A4 s počtom strán 48 + obálka. INFOVET je spoplatnený vzhľadom na svoju odbornú podstatu.

Časopis INFOVET ponúka elektronickú formu čítania svojich príspevkov.

Ďakujeme za dôveru veterinárnym lekárom.

Povedali o nás

Next Previous

VETERINÁRSKY ČASOPIS INFOVET

Predplaťte si časopis na rok 2019 a žiadne číslo Vám už viac neujde!