Výber dezinfekčných prostriedkov a zásady použitia chemickej dezinfekcie vo veterinárskych ambulanciách

Výber dezinfekčných prostriedkov a zásady použitia chemickej dezinfekcie vo veterinárskych ambulanciách

Selection of disinfectants and principles of using chemical disinfection in veterinary clinics   MVDr. Gabriela Gregová, PhD. MVDr. Rudolf Hromada, PhD.   Univerzita vet...
Spôsoby čistenia a dezinfekcie vo veterinárnych ambulanciách

Spôsoby čistenia a dezinfekcie vo veterinárnych ambulanciách

Methods of cleaning and disinfection in veterinary clinics   MVDr. Gabriela Gregová, PhD.   Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Katedra život...

Partneri

A CARE s.r.o.
KRKA slovensko s.r.o.
SLO-WERFFT s.r.o.
Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o.
GS PARTNERS s.r.o.
MEVET s.r.o.
Cymedika SK s.r.o.
Cymedika SK s.r.o.
PHARMACOPOLA s.r.o.
VETOQUINOL
WEGA-MS
PHARMACOPOLA s.r.o.

Veterinársky odborný časopis INFOVET vychádza od roku 1994

V časopise INFOVET svoje vedomosti a skúsenosti uverejňujú poprední odborníci vo veterinárnej medicíne. Pri výbere článkov uverejnených v časopise uprednostňujeme aktuálne a praktické informácie, využiteľné v praxi veterinárneho lekára. Cieľom časopisu je podpora postgraduálneho štúdia veterinárneho lekára podľa najnovších poznatkov a zvýšenie úrovne praktickej veterinárnej medicíny u nás.

Časopis INFOVET je dvojmesačník, tlačený na formáte A4 s počtom strán 48 + obálka. INFOVET je spoplatnený vzhľadom na svoju odbornú podstatu.

Časopis INFOVET ponúka elektronickú formu čítania svojich príspevkov.

Ďakujeme za dôveru veterinárnym lekárom.

Povedali o nás

Next Previous

VETERINÁRSKY ČASOPIS INFOVET

Predplaťte si časopis na rok 2019 a žiadne číslo Vám už viac neujde!