Klinický prístup pri psoch a mačkách s príznakmi periférneho vestibulárneho syndrómu

Klinický prístup pri psoch a mačkách s príznakmi periférneho vestibulárneho syndrómu

Klinický prístup pri psoch a mačkách s príznakmi periférneho vestibulárneho syndrómu Súhrn Vestibulárny syndróm je „dáždnikový” termín zastrešujúci skupinu och...
Röntgenologické vyšetrenie hrudnej dutiny psa a mačky

Röntgenologické vyšetrenie hrudnej dutiny psa a mačky

Röntgenologické vyšetrenie hrudnej dutiny psa a mačky Röntgenologické vyšetrenie je považované za rýchlu a málo invazívnu diagnostickú zobrazovaciu metódu rutinne pou...

Partneri

A CARE s.r.o.
KRKA slovensko s.r.o.
SLO-WERFFT s.r.o.
Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o.
GS PARTNERS s.r.o.
Boehringer Ingelheim
Cymedika SK s.r.o.
Cymedika SK s.r.o.
PHARMACOPOLA s.r.o.
VETOQUINOL
WEGA-MS
PHARMACOPOLA s.r.o.
Vitar
ATOMVET
Veclis

Veterinársky odborný časopis INFOVET vychádza od roku 1994

V časopise INFOVET svoje vedomosti a skúsenosti uverejňujú poprední odborníci vo veterinárnej medicíne. Pri výbere článkov uverejnených v časopise uprednostňujeme aktuálne a praktické informácie, využiteľné v praxi veterinárneho lekára. Cieľom časopisu je podpora postgraduálneho štúdia veterinárneho lekára podľa najnovších poznatkov a zvýšenie úrovne praktickej veterinárnej medicíny u nás.

Časopis INFOVET je dvojmesačník, tlačený na formáte A4 s počtom strán 48 + obálka. INFOVET je spoplatnený vzhľadom na svoju odbornú podstatu.

Časopis INFOVET ponúka elektronickú formu čítania svojich príspevkov.

Ďakujeme za dôveru veterinárnym lekárom.

Povedali o nás

Next Previous

VETERINÁRSKY ČASOPIS INFOVET

Predplaťte si časopis na rok 2019 a žiadne číslo Vám už viac neujde!