V časopise INFOVET môžu firmy ponúkať svoje výrobky, služby a produkty určené pre cieľovú skupinu veterinárnych lekárov. Účinok firemnej reklamy je podľa nášho názoru vyšší, ak je včlenená medzi kvalitné odborné informácie.

Vážime si, že INFOVET vychádza s porozumením farmaceutických firiem, ktoré v ňom propagujú svoje výrobky a snažíme sa o užitočnú propagáciu ich výrobkov. Cenník inzercie posielame zástupcom firiem na ich vyžiadanie. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Uzávierky na zaslanie reklamy:

  • 1/2022:       31.01.2022             expedícia časopisu: do 28.02.2022
  • 2/2022:       31.03.2022            expedícia časopisu: do 30.04.2022
  • 3/2022:       31.05.2022            expedícia časopisu: do 30.06.2022
  • 4/2022:       31.07.2022            expedícia časopisu: do 30.08.2022
  • 5/2022:       30.09.2022           expedícia časopisu: do 30.10.2022
  • 6/2022:       30.11.2022            expedícia časopisu: do 30.12.2022

Kontakt: tel.: 0911 047 727 ; e-mail:  infovet@infovet.sk;