V časopise INFOVET môžu firmy ponúkať svoje výrobky, služby a produkty určené pre cieľovú skupinu veterinárnych lekárov. Účinok firemnej reklamy je podľa nášho názoru vyšší, ak je včlenená medzi kvalitné odborné informácie.

Vážime si, že INFOVET vychádza s porozumením farmaceutických firiem, ktoré v ňom propagujú svoje výrobky a snažíme sa o užitočnú propagáciu ich výrobkov. Cenník inzercie posielame zástupcom firiem na ich vyžiadanie. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Uzávierky na zaslanie reklamy:

  • 1/2023:       15.02.2023            expedícia časopisu: do 28.02.2023
  • 2/2023:       15.04.2023            expedícia časopisu: do 30.04.2023
  • 3/2023:       15.06.2023            expedícia časopisu: do 30.06.2023
  • 4/2023:       15.09.2023            expedícia časopisu: do 30.09.2023
  • 5/2023:       15.10.2023            expedícia časopisu: do 31.10.2023
  • 6/2023:       30.11.2023            expedícia časopisu: do 15.12.2023

 

Kontakt: tel.: 0911 047 727 ; e-mail:  infovet@infovet.sk;