V časopise INFOVET môžu firmy ponúkať svoje výrobky, služby a produkty určené pre cieľovú skupinu veterinárnych lekárov. Účinok firemnej reklamy je podľa nášho názoru vyšší, ak je včlenená medzi kvalitné odborné informácie.

Vážime si, že INFOVET vychádza s porozumením farmaceutických firiem, ktoré v ňom propagujú svoje výrobky a snažíme sa o užitočnú propagáciu ich výrobkov. Cenník inzercie posielame zástupcom firiem na ich vyžiadanie. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Uzávierky na zaslanie reklamy:

  1.   1/2020       29.02.2020………..expedícia časopisu: do 15.03.2020
  2.   2/2020      15.04.2020………..expedícia časopisu: do 10.06.2020
  3.   3/2020      20.06.2020………..expedícia časopisu: do 30.06.2020
  4.   4/2020       15.09.2020………..expedícia časopisu: do 30.09.2020
  5.   5/2020       20.10.2020………..expedícia časopisu: do 16.11.2020
  6.   6/2020      15.11.2020…………expedícia časopisu: do 10.12.2020

Kontakt: tel.: 0911 047 727 ; e-mail:  infovet@infovet.sk;