V časopise INFOVET môžu firmy ponúkať svoje výrobky, služby a produkty určené pre cieľovú skupinu veterinárnych lekárov. Účinok firemnej reklamy je podľa nášho názoru vyšší, ak je včlenená medzi kvalitné odborné informácie.

Vážime si, že INFOVET vychádza s porozumením farmaceutických firiem, ktoré v ňom propagujú svoje výrobky a snažíme sa o užitočnú propagáciu ich výrobkov. Cenník inzercie posielame zástupcom firiem na ich vyžiadanie. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Uzávierky na zaslanie reklamy:

  • 1/2019       18.03.2019………..expedícia časopisu: do 30.03.2019
  • 2/2019       30.04.2019………..expedícia časopisu: do 17.05.2019
  • 3/2019       19.08.2019………..expedícia časopisu: do 26.08.2019
  • 4/2019       16.09.2019………..expedícia časopisu: do 30.09.2019
  • 5/2019       28.10.2019………..expedícia časopisu: do 16.11.2019
  • 6/2019       30.11.2019………..expedícia časopisu: do 17.12.2019

Kontakt: infovet@infovet.sk