V časopise INFOVET môžu firmy ponúkať svoje výrobky, služby a produkty určené pre cieľovú skupinu veterinárnych lekárov. Účinok firemnej reklamy je podľa nášho názoru vyšší, ak je včlenená medzi kvalitné odborné informácie.

Vážime si, že INFOVET vychádza s porozumením farmaceutických firiem, ktoré v ňom propagujú svoje výrobky a snažíme sa o užitočnú propagáciu ich výrobkov. Cenník inzercie posielame zástupcom firiem na ich vyžiadanie. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Uzávierky na zaslanie reklamy:

  • • 1/2019………..11.02.2019…………expedícia časopisu: do 28.02.2019
  • • 2/2019………..31.03.2019………..expedícia časopisu: do 30.04.2019
  • • 3/2019………..10.06.2019………..expedícia časopisu: do 30.06.2019
  • • 4/2019………..16.09.2019………..expedícia časopisu: do 30.09.2019
  • • 5/2019………..28.10.2019………..expedícia časopisu: do 16.11.2019
  • • 6/2019………..30.11.2019…………expedícia časopisu: do 17.12.2019

Kontakt: infovet@infovet.sk