V časopise INFOVET môžu firmy ponúkať svoje výrobky, služby a produkty určené pre cieľovú skupinu veterinárnych lekárov. Účinok firemnej reklamy je podľa nášho názoru vyšší, ak je včlenená medzi kvalitné odborné informácie.

Vážime si, že INFOVET vychádza s porozumením farmaceutických firiem, ktoré v ňom propagujú svoje výrobky a snažíme sa o užitočnú propagáciu ich výrobkov. Cenník inzercie posielame zástupcom firiem na ich vyžiadanie. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Uzávierky na zaslanie reklamy:

  1.   1/2020       29.02.2020………..expedícia časopisu: do 15.03.2020
  2.   2/2019       15.04.2020………..expedícia časopisu: do 15.05.2020
  3.   3/2019       10.06.2020………..expedícia časopisu: do 20.06.2020
  4.   4/2019       15.09.2020………..expedícia časopisu: do 30.09.2020
  5.   5/2019       20.10.2020………..expedícia časopisu: do 16.11.2020
  6.   6/2019       15.11.2020…………expedícia časopisu: do 10.12.2020

Kontakt: infovet@infovet.sk