Záväzne sa prihlasujem na workshop dňa 30.3.2019 v Nitre:

Predfaktúrou