MVDr . Michal Spišák sa narodil 11.septembra 1939 v Novosade, okres Trebišov. Základnú školu navštevoval v rodnej obci, maturoval v roku 1956 na Gymnáziu v Trebišove. Po skončení strednej škole bol jeho nástup na vysokú školu skomplikovaný jeho tzv. kulackým pôvodom, preto musel najprv absolvovať dvojročnú základnú vojenskú službu v Čechách a následné dva roky na železničnom prekladisku v Čiernej nad Tisou.
Na Vysokú školu Veterinársku v Košiciach nastúpil v roku 1961 a promoval v roku 1967. Počas týchto roku okrem úspešného zvládnutia štúdia, stíhal aj aktívne športovať – venoval sa chôdzi na 20 a 50 km. Bol členom vtedy veľmi úspešného klubu Slávia Košice a Lokomotívy Košice a v jeho farbách vytvoril 5 slovenských rekordov v chôdzi v rokoch 1963 -1964. Vo farbách reprezentačného družstva Československa zvíťazil na mnohých pretekoch doma aj v zahraničí. Stal sa víťazom Československého pohára v chôdzi. Do histórie tohto športu sa zapísal aj tým, že bol vôbec prvým Slovákom, ktorý sa dostal do reprezentačného družstva chodcov v Československu. Výsledky pretekov, vynikajúce časy a ako i výborná forma v roku 1964 napovedali o účasti na Olympijských hrách v Tokiu, avšak súhra viacerých okolností, vrátane úmrtia otca mu nedovolila naplniť tento sen.
Po skončení vysokej školy nastúpil ako obvodný lekár na lazy v okolí Krupiny (vtedy okres Zvolen). Svoje pôsobenie v tomto krásnom kraji pokladá za jednu z najkrajších kapitol v živote a v mnohom mu pripomína život veterinára popísaný v knihách Jamesa Herriota.
V roku 1971 úspešne zložil atestačnú skúšku I. stupňa a nastúpil do podniku Bioveta š.p. Nitra. Prešiel tu mnohými funkciami od vedúceho oddelenia cez výrobného námestníka až po riaditeľa podniku. V jeho práci dominoval záujem o rozvoj a inováciu výrobného sortimentu, dôkazom toho je spoluautorstvo na viacerých zlepšovacích návrhoch a vynálezoch, ktoré boli podkladom pre sortiment spoločnosti MEVAK a.s. Za svoju aktívnu vedeckú prácu a inováciu výrobného programu BIOVETY š.p. Nitra bol odmenený mnohými rezortnými oceneniami a pamätnými medailami rôznych vedeckých inštitúcií, vrátane Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
V roku 1986 úspešne obhájil II.stupeň postgraduálneho štúdia atestačnou skúškou v odbore laboratórna diagnostika. Riaditeľom podniku bol síce len od roku 1989 do roku 1991, avšak v histórii 45 ročného podniku bol jediným riaditeľom, ktorý bol zvolený z dola zamestnancami v tajných voľbách. V tomto období zahájil investičný program rozvoja Biovety š.p. Nitra a pričinil sa o výstavnú Virologického pavilónu. Po prekonaní ťažkej choroby nastúpil koncom roku 1992 na Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre. Tu organizačne rozpracoval interné podmienky pre získanie povolenia na distribúciu veterinárnych liekov. Bol pri zrode väčšiny distribučných skladov veterinárnych liekov na Slovensku. V roku 1993 sa stal spoluzakladateľom časopisu INFOVET, vďaka jeho vedomostiam a správnemu posúdeniu situácie vo veterinárnom rezorte je časopis aktuálny.
Za jeho čestnú prácu, za jeho podiel v rozvoji veterinárnej medicíny na Slovensku mu patrí úcta a vďaka.