Veterinárna toxikológia zaberá veľmi širokú oblasť, ktorá sa delí na viaceré špeciálne časti. Substancií, ktoré môžu vyvolať intoxikáciu zvierat je obrovské množstvo. Na druhej strane pacienti s otravou nie sú bežnými návštevníkmi veterinárnych ambulancií a žiaden veterinárny lekár v našich podmienkach nemá s nimi rutinnú prax v porovnaní s ostatnými ochoreniami. K tomu sa pridávajú ešte ďalšie negatívne faktory a to, že etiológia býva pri nich často nejasná, klinické príznaky sú veľmi rozmanité, často imitujú iné ochorenia, čo sťažuje ich diagnostiku a následne aj terapiu. V tomto momente zohráva dôležitú úlohu spolupráca veterinárneho lekára s majiteľom zvieraťa a získavanie potrebných informácií pomocou správne nasmerovaných otázok. V ideálnom prípade majiteľ vie zodpovedať, čo zviera prijalo, aké množstvo a kedy, aké boli prvé klinické príznaky, prípadne donesie obal použitého prostriedku (liek, postrek, rodenticíd, čistiaci prostriedok a pod). Pre stanovenie diagnózy napomáha tiež dôkladná a symptomatická evidencia predošlých otráv, využitie klinických laboratórnych testov a chemická identifikácia toxínu, na ktorú nadväzuje terapia pomocou antidót. Pri intoxikáciách sa zvyčajne jedná o nešťastnú náhodu z ľudskej nedbanlivosti (vyše 90%), zvyšok tvoria úmyselné otravy. Pri podozrení majiteľa, že ide o zámerné podanie toxickej látky, je nutné zabezpečiť dôkazový materiál.

 

MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný garant zvierat

 

Viac sa dočítate v časopise Infovet č.1/2022