Ultrasonografický seminár II.časť

Dátum: 19.05.2006
Miesto: Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Morfologický pavilón, Košice
Odborní garanti: MVDr. Martin Mihaly, MVDr. Milan Švihran
Vložné veterinárny lekár: 1300,- Sk
Vložné študent UVL: 750,- Sk
Seminár je hodnotený KVL počtom bodov: 30 bodov
V cene je zahrnutý zborník, certifikát, obed a občerstvenie.
PROGRAM:

Všeobecné zásady USG brušnej dutiny a artefakty – Dr. Mihaly
Vyšetrenie  pečene a  žlčového mechúra – Dr. Švihran
Vyšetrenie pankreasu, žalúdka a čriev – Dr. Mihaly
Vyšetrenie sleziny – Dr. Švihran
Nádory v brušnej dutine – Dr. Švihran