tta_rapid

TTA a TTA Rapid a TightRope a SwiveLock Anchor System ako metódy terapie ruptúry predného skríženého väzu v kolennom kĺbe u psov (RLCC) a TightRope System pre fixáciu hlavice stehnovej kosti po jej luxácii

Dátum: 28.3.2014
Miesto: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 94901 Nitra
Odborní garanti: Prof. MVDr. V. Ledecký, CSc, MVDr. M. Hluchý, PhD.
Počet účastníkov: obmedzený na 16 veterinárnych lekárov, ktorí sa teoreticky pripravia na uvedené témy.
KVL SR: 50 bodov
Cena workshopu: 220,- Euro.
Uzávierka: 18.03.2013
Cena je záväzná po prihlásení a zaplatení. Ak sa veterinárny lekár neodhlási do 18.03.2014, nie je možné mu vrátiť zápisné.

PROGRAM:

8.00 – 8.45 hod. – Súčasné poznatky o etiológii a patogenéze RLCC;
– Extraartikulárna stabilizácia RLCC – výhody, nevýhody, chyby a komplikácie pri RLCC.
8.45 – 12.30 hod.  – Praktické prevedenie frekventantami:

  • TightRope System
  • SwiveLock Anchor System
  • TightRopeSystem pre fixáciu hlavice kosti stehnovej po jej luxácii.
 12.30 – 13.00 hod.  – Obed
 13.00 – 14.00 hod.  – Videofilm o použití TTA a TTA Rapid; Spôsob merania uhla tibiálneho plató.
 14.00 – 14.45 hod.  – Inštrumentárium a postup pri použití TTA metódy a TTA Rapid metódy.
 14.45 – 17.45 hod.  – Praktické prevedenie a komplikácie pri použití TTA a TTA Rapid metódy.
 17.45 hod.  – Záver seminára

 

INFORMÁCIA O AKCIÍ:

Dňa 28.3.2014 v priestoroch Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre sa pod vedením odborných garantov Prof. MVDr. V. Ledeckého, CSc, MVDr. M. Hluchého, PhD. uskutočnil workshop TTA a TTA Rapid a TightRope a SwiveLock Anchor System ako metódy terapie ruptúry predného skríženého väzu v kolennom kĺbe u psov (RLCC) a TightRope System pre fixáciu hlavice stehnovej kosti po jej luxácii.

Program workshopu bol veľmi náročný: Súčasné poznatky o etiológii a patogenéze RLCC; Extraartikulárna stabilizácia RLCC – výhody, nevýhody, chyby a komplikácie pri RLCC; Praktické frekventantami: System; • SwiveLock Anchor System; • TightRope System pre fixáciu hlavice kosti stehnovej po jej luxácii; Videofilm o použití TTA a TTA Rapid; Spôsob merania uhla tibiálneho plató; Inštrumentárium a postup pri použití TTA metódy a TTA Rapid metódy; Praktické prevedenie a komplikácie pri použití TTA a TTA Rapid metódy.

Frekventanti workshopu boli na tému veľmi dobre pripravení, čo umožnilo naplnenie a zvládnutie celej problematiky. Časté otázky v priebehu jednotlivých tém programu boli prejavom ich hlbokého záujmu. S priebehom workshopu vyjadrili spokojnosť. Bol ohodnotený KVL SR 50 bodmi.

Ďakujeme sponzorom workshopu spoločnosti Medilas spol. s r.o. a HSC Medical spol. s r.o. a odborným garantom.

MVDr. Miroslav Petrík