Terapia ruptúry predného skríženého väzu

Terapia ruptúry predného skríženého väzu pomocou TTA Rapid, luxácie pately a použitie uzamykateľných kovových implantátov pri zlomeninách u malých plemien psov

 

Dátum: 30.3.2019
Miesto: Nitra
Organizátor: Slovenská ortopedická a röntgenologická spoločnosť veterinárnych lekárov
Hlavný sponzor: HSC Medical s.r.o.
Odborní garanti: Prof. MVDr. V. Ledecký, CSc, MVDr. M. Hluchý, PhD.
Počet účastníkov: obmedzený na max.24 veterinárnych lekárov
KVL SR: 40 bodov

Program:

  1. Biomechanika kolenného kĺbu a význam predného skríženého väzu.
  2. Klinická diagnostika  parciálnej  a totálnej  ruptúry predného skríženého väzu
  3. Rontgenologická diagnostika ruptúry predného skríženého väzu –hodnotenie  degeneratívných procesov na  rontgenograme
  4. Prečo použiť TTA Rapid oproti iným metódam
  5. Výpočet veľkosti klietky pri TTA Rapid
  6. Film – operačný postup
  7. Diagnostika a terapia luxácie pately – operačné postupy
  8. Transpozícia TT pomocou platničky Rita Leibinger
  9. Osteosyntézy u miniatúrnych a malých zvierat použitím uzamykateľných platničiek (LeiLOX LockingSystem) spoločnosti Rita Leibinger