Oftalmologický kongres

Terapia naliehavých stavov v oftalmológii u psov

Dátum: 25.02.2006 o 8.30 hod.
Miesto: Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Komenského 73, 041 81 Košice
Vložné na kongres: člen SAVLMZ: 2000,00 Sk, nečlen vet. lekár: 2500,00 Sk,  študent: 2000,00 Sk
LEN PRE ÚČASTNÍKOV OFTALMOLOGICKÉHO KONGRESU 24.2.2006
Workshop je bodovo hodnotený komisiou KVL SR s predpokladom 50 bodov.

PROGRAM:

  1. Chirurgická terapia pri prolapse očného bulbu
  2. Plastika mihalníc po traume
  3. Chirurgická terapia penetrujúcich poranení rohovky Injekčná aplikácia liekov do prednej očnej komory a sklovca