2015_tta_rapid

Takmer všetko o diagnostike RLCC v kolennom kĺbe a TTA Rapid s podložkou pre terapiu luxácie pately u psov

Dátum: 14.11.2015
Miesto: Nitra
Odborní garanti: Prof. MVDr. V. Ledecký, CSc, MVDr. M. Hluchý, PhD.
Počet účastníkov: obmedzený na 16 veterinárnych lekárov
KVL SR: 60 bodov
Cena workshopu: 230,- Euro.
Uzávierka: 09.11.2015

PROGRAM:

Registrácia o 8.00 hod.

TEORETICKÁ ČASŤ:

8.30 – 9.00 hod. – Biomechanika kolenného kĺbu. Význam väzov, pately a meniskov pri ohybe v kolennom kĺbe
9.00 – 9.30 hod. – Diagnostika krívania u psov – testy pre diagnostiku ruptúry väzov
9.30 – 10.00 hod. – Parciálna ruptúra LCC – symptómy, diagnostika, prezentácia videofilmov o RLCC
10.00 hod. – Občerstvenie
10.30 – 11.00 hod. – Funkcia pately. Palpačné vyšetrenie pately v stojacej a bočnej polohe psa
11.00 – 12.00 hod. – Röntgenologické vyšetrenie kolenného kĺbu. Čítanie röntgenogramov z kolenného kĺbu s patologickými zmenami
13.00 hod. – Obed

 

PRAKTICKÁ ČASŤ:

13.00 – 14.00 hod. – Artrotómia kolenného kĺbu a perioperačné posúdenie meniskov a mäkkých štruktúr v kolennom kĺbe
14.00 – 15.30 hod. – TTA Rapid + použitie podložky pri luxácii pately
15.30 – 16.15 hod. – Artroskopia kolenného kĺbu
16.15 – 17.00 hod. – Ako riešiť komplikácie (krívanie) pri rôznych metódach LCC.
– Post operačné komplikácie a rehabilitácia končatiny po LCC.
– Čo mi robí ťažkosti pri diagnostike ruptúry LCC – okrúhly stôl

 

INFORMÁCIA O AKCIÍ:

Tématika ortopedických ochorení kolena už bola v poslednom čase pertraktovaná.

Komplexnejší pohľad na túto problematiku bol obsahom workshopu, ktorý sme pre kolegov z praxe pripravili 14.11.2015 v Nitre v priestoroch Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre (SOŠV).

2015 11 14 INFO o akcii Takmer všetko o diagnostike RLCC v kolGarantami odborného programu boli Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. a MVDr. Marián Hluchý, PhD., spoločnosť HSC Medical v zastúpení Ing. Janom Hofmanom a RNDr.Šimlovičom zabezpečila odborný program materiálno-technicky, SOŠV v Nitre priestorovo a M&M vydavateľstvo koordinovalo priebeh akcie.

Teší nás, že workshopu sa zúčastnili aj 4 kolegovia z Českej republiky a 10 kolegov zo Slovenska.

Program pozostával z teoretickej časti v doobedňajších hodinách a to najmä oboznámením sa biomechanikou kolenného kĺbu, významom väzov, pately a meniskov pri ohybe v kolennom kĺbe. V druhej časti sa prezentovala diagnostika krívania u psov a vykonávanie testov pre diagnostiku ruptúry väzov.

V tretej časti prednášajúci zamerali svoju pozornosť na symptómy a diagnostiku parciálnej ruptúry ligamentum cruciatum craniale (LCC). Vo štvrtej časti sa detailne poukázalo na funkciu pately a jej palpačné vyšetrenie v stojacej a bočnej polohe. V poslednej časti sa prezentovalo röntgenologické vyšetrenie kolenného kĺbu,čítanie röntgenogramov z kolenného kĺbu s patologickými zmenami. Obohatením bolo niekoľko videofilmov.

2015 11 14 INFO o akcii Takmer všetko o diagnostike RLCC v kolPred praktickou časťou sme sa zoznámili s meraním potrebným pre správny výber klietky potrebnej pre využitie TTA Rapid. Po obede sme sa premiestnili na praktickú časť,kde sme si prakticky vyskúšali otvorenie kolenného kĺbu, zhodnotenie vnútrokĺbových štruktúr, po odstránení predného skríženého väzu posúdenie meniskov. Každý z účastníkov workshopu si mohol vyskúšať metódu TTA Rapid aj s využitím podložky pri súčasnej ruptúre predného skríženého väzu(LCC) a luxácii pately.

Nasledovala videoprojekcia artroskopie kolenného kĺbu s následnou demonštráciou na zvierati. Po praktickej časti nasledovala diskusia o komplikáciách, rehabilitácii a ťažkostiach pri diagnostike ruptúry LCC.

Chcem poďakovať všetkým účastníkom za účasť na work-shope a verím, že obsahová časť naplnila očakávania veterinárnych lekárov. MVDr. Miroslav Petrík