Sympózium – ortopédia v pediatrii psov = Symposium on Canine Pediatric Ortopaedics

Dátum (Date): 05.-06.10.2018
Miesto (Place): Košice, Slovakia Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach – www.ivvl.sk
Odborní garanti (Lecturers): Dr. Aldo Vezzoni, Dipl. ECVS (I), Prof. MVDr. V. Ledecký, CSc. (SK)
Vzdelávacia komisia KVL SR udelila akcii za účasť na obidvoch dňoch 105 bodov.

 

Program

Piatok 5.október 2018

07.30 – 8.55  Registrácia – 2.poschodie – Kongresová sála

09:00 – 09:30 Ortopédia v pediatrii psov a preventívna medicína: zvláštnosti, zodpovednosť a orientovaný prístup vo vzťahu ku plemenám

09:30 – 10:00 Včasná diagnostika dysplázie bedrového kĺbu ako metóda preventívnej ortopédie

10:00 – 10:30 Včasná diagnostika dysplázie lakťového kĺbu ako metóda preventívnej ortopédie

11:00 – 11:30 Včasná liečba dysplázie bedrového kĺbu, kedy a ako

11:30 – 12:00 Včasná liečba dysplázie lakťového kĺbu, kedy a ako

12:00 – 12:30 Ochorenia kostí a rastových platničiek u rastúcich psov, diagnostika a terapia

12:30 – 13:00 Najnovšie prístupy v osteochondritis  dissecans ramenného a kolenného kĺbu

14:30 – 15:30 Diagnostická metóda pre pochopenie základných individuálnych skeletálnych deformít zodpovedných za luxáciu pately /diagnostika základných individuálnych skeletálnych deformít zodpovedných za luxáciu pately/

15:30 – 16:00 Aktuálne terapeutické prístupy pri luxácii pately

16:00 – 16:30 Distálna  femorálna korekčná osteotómia pri luxácii pately, kedy a ako to urobiť

17:00 – 17:30 Proximálna tibiálna korekčná osteotómia pri luxácii pately, kedy a ako to urobiť

17:30 – 18:00 Náhrada kolenného kĺbu pri rozsiahlej  patelárnej luxácii, pri nevykonateľnosti  trochleoplastika .

 

Sobota 6.október 2018

09:00 – 09:30 Terapia  fraktúr u rastúcich psov

09:30 – 10:00 Ruptúra alebo avulzia ligamentum cruciatum craniale u rastúcich psov: diagnostika a terapia

10:00 – 10:30 Ako a kedy vykonať korekciu dlhých kostí pri ochorení rastových platničiek

11:00 – 11:30 Ortopedické problémy u rastúcich psov pri iných muskuloskeletálnych poruchách

11:30 – 12:00 Prevencia a liečba infekcií pri ortopedických výkonoch

Program in English language: