Sonografický seminár malých zvierat

M&M vydavateľstvo v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a spoločnosťou Wega-MS pripravuje sonografický praktický seminár:

Ultrasonografické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu malých zvierat

Dátum: 12.12.2008 v čase od 11.00 – 15.30 hod.
Odborný garant: MVDr.Mihály Martin

 

PROGRAM:

Topografia orgánov brušnej dutiny u malých zvierat
Chyby a artefakty pri sonografickom vyšetrení
USG vyšetrenie jednotlivých častí GITu malých zvierat

 

INFORMÁCIA O AKCII

Sonografický seminár malých zvierat: Ultrasonografické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu malých zvierat

M&M vydavateľstvo v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a spoločnosťou Wega-MS usporiadalo sonografický praktický seminár dňa 12.12.2008 v Morfologickom pavilóne Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Odborný garant MVDr.Martin Mihály prednášal a následne prakticky demonštroval ultrasonografické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu malých zvierat na USG prístrojoch zapožičaných firmou WEGA MS s.r.o. Vizualizácia vyšetrovaných orgánov bola dobre viditeľná pre všetkých 36 účastníkov semináru videoprojekciou na plátno. Každý veterinárny lekár si mohol sám skúsiť vyšetrenia jednotlivých orgánov. Účastníci dostali USG záznamy z prednášok na CD nosiči. Seminár bol ohodnotený hodnotiacou komisiou KVL SR na 40 bodov.