Oftalmologický kongres

Naliehavé prípady v oftalmológii psov
Dátum: 24.02.2006
Miesto: Košice
Odborní garant: Prof. MVDr.Trbolová Alexandra, PhD.
Vložné na kongres: člen SAVLMZ: 1800,00 Sk, nečlen vet. lekár: 2200,00 Sk,  študent: 500,00 Sk
V cene je zborník prednášok a občerstvenie.
Kongres je bodovo hodnotený komisiou KVL SR s predpokladom 40 bodov.

 

PROGRAM:

 1. Prezentácia účastníkov od 8.30 – 9.30 hod.
 2. Prolaps očného bulbu (prof. Ledecky)
 3. Ťažké poškodenia oka a jeho okolia. Rany mihalníc a lacerácie (Doc. Trbolova)
 4. Lacerácie a penetrujúce poranenia rohovky (Doc. Hab. Balicki)
 5. Komplikované vredy rohovky, descemetocele a prolaps dúhovky (Doc. Hab. Balicki)
 6. Hyphema (Doc. Trbolova)
 7. Uveitída (Doc. Trbolova)
 8. Glaukóm (DVM Ron Ofri)
 9. Náhla slepota (DVM Ron Ofri)

 

PREDNÁŠAJÚCI:

 1. Ron Ofri D.V.M. – Koret School of Veterinary Medicine, Hebrew University of Jerusalem ISRAEL
 2. Balický D.V.M. – Poľská republika
 3. Doc. MVDr.Trbolová A, PhD. – UVL Košice
 4. prof. MVDr.Ledecký V. PhD., – UVL Košice

Simultánny preklad., každá prednáška cca 45 min.