Diagnostika a terapia chorôb bedrového kĺbu u psov

Dátum: 20.05.2011
Registrácia: 7:30 – 7:55 hod.
Organizátor: M&M vydavateľstvo, Prešov
Odborný garant: Prof.MVDr.V.Ledecký,PhD.
Miesto konania: Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie , KMZ, Košice
Cena workshopu: 120,- Euro. Cena je záväzná po prihlásení, aj napriek tomu, že sa veterinárny lekár nezúčastní, ak neurobí stornovanie do 30.5.2011.

Workshop je ohodnotený 40 bodmi KVL SR. Je možné si uplatniť vzdelávacie preukazy KVLSR. Je určený pre 16 veterinárnych lekárov, ktorí sa teoreticky pripravia na uvedené témy

PROGRAM:

– Anatómia a biomechanika bedrového kĺbu
– Operačné prístupy k bedrovému kĺbu
– Rtg vyšetrenie bedrového kĺbu
– Včasná diagnostika dysplázie bedrového kĺbu
– Symfyziodézia
– TPO
– Dartroplastika
– Tarzorafia klbového púzdra
– Denervácia kĺbového puzdra bedrového kĺbu
– Terapia luxácie bedrového kĺbu – rôzne metódy
– Ostektómia hlavice stehnovej kosti

 

 

INFORMÁCIA O AKCII 

Na požiadanie veterinárnych lekárov sme opakovali workshopy z oblasti ortopédie malých zvierat, ktoré sa uskutočnili 20. Mája a 3. Júna na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie na Klinike malých zvierat a Oddelení chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie.

Diagnostika a terapia chorôb bedrového kĺbu u psovPrvý seminár sa týkal problematiky kolenného kĺbu u psov. Hlavná pozornosť bola venovaná rôznym prístupom do kolenného kĺbu za diagnostickým a terapeutickým účelom. Prednostne si kolegovia na kadáveroch vyskúšali extra a intraartikulárne metódy stabilizácie kolenného kĺbu pri ruptúre ligamentum cruciatum craniale (LCC) a potom po detailnom vysvetlení podstaty terapie osteotómie proximálnej časti tibie boli prevedené metódy terapie ruptúry LCC pomocou Tibial plató leveling osteotomy (TPLO) a Tibial thrust advancement (TTA).

Účastníci si mohli vyskúšať aj úskalia pri hodnotení patologických nálezov na mediálnom menisku, ktoré sa vyskytujú viac ako 50 % prípadov spojených sruptúrou LCC. Preto revízia kolenného kĺbu, ale hlavne nesprávne hodnotenie patológie na meniskoch sú častou príčinou postoperačných reziduálnych krívaní pri všetkých metódach terapie RLCC.

 

 

Diagnostika a terapia chorôb bedrového kĺbu u psov

Druhy workshop bol zameraný na diagnostiku aterapiu chorôb bedrového kĺbu. Bola precvičovaná včasná diagnostika dysplázie bedrového kĺbu a potom si kurzisti precvičovali prístup k bedrovému kĺbu a možnosti chirurgickej intervencie v ňom u mladých psov s pravdepodobným vývojom DBK a možnosťami jeho ovplyvnenia. Tiež sme si trénovali metódy odstránenia bolestivých stavov na bedrovom kĺbe už po rozvoji sekundárnej artrózy .

Taktiež sme trénovali rôzne prístupy k bedrovému kĺbu s osteotómiou veľkého trochantera a myotómiou úponov gluteálnych svalov na veľký trochanter. Vysokú individuálnosť pri tréningu operačných postupov ocenili účastníci kurzu o čom svedčia priložené fotografie. Hlavným garantom kurzu bol Prof. Ledecký spolu s MVDr. M. Hluchým PhD., rezidentom ECVS.

MVDR. Miroslav Petrík