Dermatológia psov

Dátum: 20.6.2008
Miesto: Morfologický pavilón UVL, Košice
Vložné: 2500,-Sk, Seminár je ohodnotený KVL SR – 40 bodov

 

PROGRAM:

Prednášky: 9.00 – 12.30 hod.

 • Klinika a dermatopatológia
 • Pemfigový komplex, Paraneoplastický syndróm
 • Cytológia kože a podkožia
 • Ektoparazity psov a mačiek a ich diagnostika
 • Cytológia pošvy suky
 • Prednášajúci: Doc. Revajová, Prof. Levkut, Doc. Ševčíková, Doc. Goldová, Doc. Hajurka

Praktická časť: 13.00 – 17.00 hod.

 • Odber vzoriek, diagnostické metódy a praktická demonštrácia:
  1. Cytológia kože
  2. Cytológia pošvy
  3. Popis a diagnostika parazitóz