Choroby lakťového a ramenného kĺbu u psov

Dátum: 15.11.2008
Miesto: Klinika malých zvierat, UVL, Košice
Gestor kurzu: Prof.MVDr.V.Ledecký,CSc.
Ďalší prednášajúci: MVDr.M.Hluchý,PhD.,Doc.MVDr.A.Ševčík,PhD.,MVDr.S.Horňák
Vložné: 3000,-Sk, Seminár ohodnotený KVL SR – 40 bodov

 

PROGRAM:

Amputácia v lakťovom kĺbe
Operačné prístupy k lakťovému kĺbu
Operačné prístupy k ramennému kĺbu
Röntgenologické vyšetrenie lakťového a ramenného kĺbu
Chirurgia processus anconeus – extirpácia, fixácia skrutkou
Proximálna a distálna osteotómia ulny
Chirurgická terapia pri „krátkej ulne“
Chirurgická terapia pri „krátkej rádii“
Chirurgická terapia pri fragmentovanom proc.coronoideus medialis