Chirurgia a röntgenológia bedrového kĺbu u psov

Dátum: 9.6.2007
Miesto: Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Odborný garant: Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc
Prednášajúci: Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., MVDr. Márian Hluchý, PhD., MVDr. Lenka Skurková
Rozsah: od 8.30 – 16.30 hod. – praktický workshop s výkonom ortopedických operácii
Bodové ohodnotenie: KVL SR – 40 bodov
Počet účastníkov: je obmedzený do 20
Veterinárny lekár: 3000,- Sk s DPH (v cene je zahrnutý zborník, certifikát, obed a občerstvenie)

 

PROGRAM:

Anatómia bedrového kĺbu – teória a praktická ukážka
Včasná diagnostika DBK – teória
– kompresná a distrakčná metóda
– metóda DAR – praktická časť
Palpačne vyšetrenie bedrového kĺbu – teória
– uhol redukcie
– uhol subluxácie – praktická časť
Terapia DBK – teória
– symfisiodézia
– denervácia kĺbového puzdra bedrového kĺbu
– osteotómia krčka stehnovej kosti
Chirurgický prístup k bedrovému kĺbu – dorzolaterálny
– tenotómia svalov
– osteotómia veľkého trochantera
Stabilizácia bedrového kĺbu po luxácii – sutúra kĺbového puzdra
– intraartikulárna
– extraartikulárna
– pomocou IM klinca

 

INFORMÁCIA O AKCII

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dňa 9.6.2007 a následne pre veľký záujem aj 21.6.2007 sa konal Odborný seminár s praktickým workshopom „Chirurgia a röntgenológia bedrového kĺbu u psov“ na Klinike chirurgie, ortopédie a röntgenológie na Univerzite veterinárskeho lekárstva. Odborným garantom bol Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. Lektormi boli MVDr. Marián Hluchý, PhD. a MVDr. Lenka Skurková. Prednášky sa konali v priestoroch prednáškovej miestnosti na Klinike chirurgie, ortopédie a röntgenológie, praktická časť sa predvádzala v priestoroch praktických cvičební a operačné techniky sa prevádzali v operačnom sále. Prednášky a praktický workshop sa týkali nasledujúcich tém: Anatómia bedrového kĺbu, Včasná diagnostika DBK, Palpačné vyšetrenie bedrového kĺbu, Terapia DBK, Chirurgický prístup k bedrovému kĺbu, Stabilizácia bedrového kĺbu po luxácii.
Seminár sa venoval v súčasnosti aktuálnej téme, pretože choroby bedrového kĺbu u psov patria medzi najfrekventovanejšie u psov. Úvodom boli pripomenuté základné vedomosti z anatómie a fyziológie bedrového kĺbu u psa, ktorých dôkladne poznanie je nevyhnutné.
Diagnostika chorôb bedrových kĺbov sa dosiahne veľmi rýchlo pomocou klinického vyšetrenia a špeciálnych vyšetrovacích metód, ktoré boli na seminári objasnené jasne a na vysokej odbornej úrovni. Boli objasnené terapeutické postupy v liečbe chorôb bedrových kĺbov, chirurgické prístupy si veterinárni lekári mohli prakticky precvičiť v operačnej sále.
Seminár prispel k postgraduálnemu rastu účastníkov. Trval od 8.30 hod. do cca 17.00 hodiny s hodinou obednou prestávkou. Veterinárni lekári boli s obsahom, formou i úrovňou spokojní. Možno len bodové ohodnotenie Komorou veterinárnych lekárov mohlo byť vyššie. Chcem záverom poďakovať účastníkom druhého termínu, ktorý sa do jedného prispôsobili zmene termínu.