workshop2011-1

Chirurgia a röntgenológia bedrového kĺbu u psov

Dátum: 16.01.2009
Garant: Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.
Lektori: Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., MVDr. Marián Hluchý, PhD., MVDr. Lenka Skurková
Miesto: Košice

 

PROGRAM:

Anatómia bedrového kĺbu – teória a praktická ukážka
Včasná diagnostika DBK – teória
– kompresná a distrakčná metóda – praktická časť
– metóda DAR – praktická časť
Palpačné vyšetrenie bedrového kĺbu – teória
– uhol redukcie – praktická časť
– uhol subluxácie – praktická časť
Chirurgický prístup k bedrovému kĺbu – teória
– dorzolaterálny – praktická časť
– tenotómia svalov – praktická časť
– osteotómia veľkého trochantera – praktická časť
Terapia DBK – teória
– symfisiodézia – praktická časť
– denervácia kĺbového puzdra bedrového kĺbu – prakt. časť
– osteotómia krčka stehnovej kosti – praktická časť
Stabilizácia bedrového kĺbu po luxácii – teória
– sutúra kĺbového puzdra – praktická časť
– intraartikulárna – praktická časť
– extraartikulárna – praktická časť
– pomocou IM klinca – praktická časť

PRAKTICKÝ KURZ:
Chirurgia a röntgenológia bedrového kĺbu u psov

Dňa 16.1.2009 sa v priestoroch Univerzity veterinárskeho lekárstva na Klinike malých zvierat v Košiciach uskutočnil odborný praktický seminár „Chirurgia a röntgenológia bedrového kĺbu u psov“.

Po úvode a oboznámení sa s anatómiou bedrového kĺbu, teóriou včasnej diagnostiky DBK, účastníci seminára si mohli prakticky vyskúšať polohovanie pacienta pri röntgenologickom vyšetrení, kompresnú a distrakčnú metódu ako i metódu DAR, pre včasnú diagnostiku dysplázie bedrového kĺbu psov vo veku 4-7 mesiacov.

V ďalšej časti sme si mohli vyskúšať palpačné vyšetrenie bedrového kĺbu, uhol redukcie a uhol subluxácie.

V praktickej chirurgickej časti sme si osvojovali prístup k bedrovému kĺbu – dorzolaterálny, tenotómia svalov a osteotómia veľkého trochantera. Mali sme možnosť si vyskúšať aj symfysiodéziu, denerváciu kĺbového púzdra bedrového kĺbu a osteotómiu krčka stehnovej kosti.

Po tejto náročnej časti sme vykonali ešte chirurgické postupy pri stabilizácii bedrového kĺbu po luxácii a to sutúrou kĺbového púzdra, intaartikulárnou a extraartikulárnou stabilizáciou a pomocou intramedulárneho klinca.

Tieto praktické odborné semináre sú jedinečným spôsobom na overovanie si svojich praktických zručností, čo potvrdili účastníci tejto vydarenej akcie.

MVDr. Pavol Zubrický, ml.

2009 01 16 CHIRURGIA a RTG bedr. klbu 2009 01 16 CHIRURGIA a RTG bedr. klbu 2009 01 16 CHIRURGIA a RTG bedr. klbu