workshop2011-1

Chirurgia mäkkých tkanív a orgánov hrudníka a brušnej dutiny I.časť

Dátum: 16.09.2009
Organizátor: M&M vydavateľstvo, Prešov
Odborný garant: Prof. MVDr. V. Ledecký, CSc.

PROGRAM: 

Celiotómia a laparotómia – Uzáver brušnej dutiny
– Brušná laváž a drenážovanie
Esofagotómia – Esofagektómia
– Esofagostómia
Enterotómia – Enterektómia. End to end anastomózy
– Intestinána biopsia
– Omentalizácia
– Enterorafia
– Jejunokolické anastomózy
Gastrotómia – Gastrektómia
– Gastropexia
– Pyroloplastika