Organizátor: Slovenská ortopedická a röntgenologická spoločnosť veterinárnych lekárov
Hlavný sponzor: HSC Medical s.r.o.
Odborní garanti: Prof. MVDr. V. Ledecký, CSc, MVDr. M. Hluchý, PhD.
KVL SR: 40 bodov

Dňa 30.3.2019  sa stretli veterinárni lekári zaujímajúci sa o ortopédiu malých zvierat v Nitre. Na pracovnom stretnutí sa oboznámil najprv s teóriou – Biomechanika kolenného kĺbu a význam predného skríženého väzu; Klinická diagnostika  parciálnej  a totálnej  ruptúry predného skríženého väzu; Röntgenologická diagnostika ruptúry predného skríženého väzu –hodnotenie  degeneratívných procesov na  röntgenograme; Prečo použiť TTA Rapid oproti iným metódam; Výpočet veľkosti klietky pri TTA Rapid. Následne na špeciálne upravených modeloch zvierat mali možnosť si prakticky vyskúšať prístup ku kolennému kĺbu, zhodnotenie vnutrokĺbových štruktúr – meniskov, predného a zadného skríženého väzu, kĺbových pôch, vnútornej časti kĺbového púzdra a pately a operačnú techniku TTA Rapid. Veterinárni lekári vykonali rôzne operačné zákroky pri luxácii pately a najmä novú metódu transpozície tíbie pomocou platničky Rita Leibinger. Jednou z možností riešenia zlomenín u miniatúrnych a malých zvierat je použitie uzamykateľných platničiek (LeiLOX LockingSystem) spoločnosti Rita Leibinger, ktorú sa tiež účastníci workshopu naučili.