Slovenská ortopedická a röntgenologická spoločnosť veterinárnych lekárov zorganizovala pre svojich členov a praktických veterinárnych lekárov s postgraduálnym zameraním na ortopédiu sympózium s témou Ortopédia v pediatrii psov. Pozvanie na sympózium prijal a so svojimi bohatými skúsenosťami sa podelil svetoznámy ortopéd pán Dr. Aldo Vezzoni, Dipl. ECVS z Talianska. Odborným spolugarantom bol nestor slovenskej ortopédii na Slovensku pán prof. MVDr. Valent Ledecký, CSC. Sympózium sa konalo 5.10.2018 – 6.10.2018 v Kongresovej sále Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach. Prebiehalo v anglickom jazyku so simultánnym prekladom do češtiny.
Účastníci sympózia pochádzali zo šiestich krajín – Českej republiky, Maďarska, Švédska, Ukrajiny, Turecka a samozrejme Slovenska. Generálny sponzor sympózia bola firma HSC Medical s.r.o.
Ortopedická problematika v pediatrii bola vybratá zámerne s úmyslom včasnej diagnostiky ortopedických chorôb u mladých psov s možnosťou ich včasnej liečby a znížením trvalých následkov v dospelosti. Program bol náročný, rozsiahly, zameraný na témy: Ortopédia v pediatrii psov a preventívna medicína: zvláštnosti, zodpovednosť a orientovaný prístup vo vzťahu ku plemenám; Včasná diagnostika dysplázie bedrového kĺbu ako metóda preventívnej ortopédie; Včasná diagnostika dysplázie lakťového kĺbu ako metóda preventívnej ortopédie; Včasná liečba dysplázie bedrového kĺbu, kedy a ako; Včasná liečba dysplázie lakťového kĺbu, kedy a ako; Ochorenia kostí a rastových platničiek u rastúcich psov, diagnostika a terapia; Najnovšie prístupy v osteochondritis dissecans ramenného a kolenného kĺbu, Diagnostická metóda pre pochopenie základných individuálnych skeletálnych deformít zodpovedných za luxáciu pately; Aktuálne terapeutické prístupy pri luxácii pately; Distálna femorálna korekčná osteotómia pri luxácii pately, kedy a ako to urobiť; Proximálna tibiálna korekčná osteotómia pri luxácii pately, kedy a ako to urobiť; Náhrada kolenného kĺbu pri rozsiahlej patelárnej luxácii, pri nevykonateľnosti trochleoplastiky.
Na druhý deň sympózia pokračovali prednášky s témami: Terapia fraktúr u rastúcich psov; Ruptúra alebo avulzia ligamentum cruciatum craniale u rastúcich psov: diagnostika a terapia; Ako a kedy vykonať korekciu dlhých kostí pri ochorení rastových platničiek; Ortopedické problémy u rastúcich psov pri iných muskuloskeletálnych poruchách; Prevencia a liečba infekcií pri ortopedických výkonoch
Firma HSC Medical s.r.o. počas prestávok ponúkala svoje ortopedické inštrumentárium s odbornými informáciami.
Záverom ďakujem všetkým účastníkom sympózia za ich účasť, ktorou ocenili kvalitu a odbornosť prednášok. Verím, že si do svojej praxe odniesli najnovšie informácie z oblasti ortopédie v pediatrii psov a tak zmysluplne využili čas. Meno dr. Alda Vezzoniho je toho zárukou, ďakujem mu v mene Slovenskej ortopedickej a röntgenologickej spoločnosti veterinárnych lekárov za to, že prijal pozvanie a podelil sa s nami o svoje vedomosti a skúsenosti. Je pre slovenskú veterinárnu spoločnosť cťou, že po mnohých svetoznámych kongresoch s dlhodobou tradíciou prijal pozvanie prednášať na Slovensku.
Teším sa na ďalšie odborné stretnutia.

MVDr. Miroslav Petrík
člen prezídia Slovenskej ortopedickej a röntgenologickej spoločnosti veterinárnych lekárov