Date: 05.-06.10.2018
Place: Košice, Slovakia – Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, Cesta pod Hradovou 13/A; 041 77 Košice ; Slovakia  – www.ivvl.sk
Lecturers: Dr. Aldo Vezzoni, Dipl. ECVS (I), Prof. MVDr. V. Ledecký, CSc. (SVK)