V odbornej literatúre viacerí autori pôrod opisujú ako veľmi stresujúce obdobie v živote suky s možnosťou poškodenia zdravia až úhynom nielen šteniat, ale aj suky. Je to pravdivé tvrdenie overené praxou.
V tematickej časti tohto čísla je šesť príspevkov s problematikou pôrodu súk. V prvom článku je opísaná saturácia šteniat kyslíkom počas pôrodu. Autor článku sa venuje problematike fetálneho stresu počas pôrodu a nepriaznivý účinok hypoxie na šteňatá. Klinické hodnotenie pôrodu súk a ich šteniat je druhým článkom témy. Autori uvádzajú, že pri kontrolovaných podmienkach pôrodu súk špecializované pracoviská na reprodukciu a pôrody by mali využívať monitoring kontrakcií maternice suky a srdcovej činnosti šteniat. Po pôrode je to hodnotenie vitálnych funkcií (Apgar skóre) a meranie obsahu laktátu v pupočníkovej krvi šteniat. V článku sú uvedené detaily tejto problematiky. Klinické hodnotenie vitálnych funkcií šteniat po narodení poskytuje tretí článok. Hodnotenie Apgar skóre je veľmi jednoduchá klinická metóda na odhalenie slabých a kritických šteniat, ktoré si vyžadujú intenzívnu resuscitáciu. Predpôrodná a popôrodná resuscitácia šteniat je detailne uvedená v ďalšom článku. Postup a zásady resuscitácie sú odlišné pri popôrodnom apnoe a pri kardiopulmonálnej zástave. Okrem toho je tam uvedené podávanie liečiv, s ich dávkovaním, pri resuscitácii. Článok je bohato ilustrovaný vrátane algoritmu resuscitácie. Piaty článok je venovaný peripartálnej a neonatálnej mortalite šteniat. Autori definujú jednotlivé obdobia strát šteniat počas pôrodu (mŕtvonarodenie) a v popôrodnom období až do odstavu šteniat od suky. Jednotlivé kategórie autori sumarizovali z vedeckých publikácií za obdobie ostatných dvadsať rokov. V šiestom príspevku boli hodnotené pôrody súk a prežívanie šteniat chovateľov 44 plemien súk v Škandinávii so zaujímavými praktickými závermi.

 

Prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný garant témy