Mačka domáca (Felis silvestris catus) je domestikovaný poddruh mačky divej (mačky lesnej; Felis silvestris). Divá mačka žije aj v súčasnosti na viacerých kontinentoch (Európa, Ázia a Afrika) vrátane Slovenska. Na našom území žije mačka divá európska (Felis silvestris silvestris) najmä v pahorkatinách a v podhorských aj horských lesoch. Mačka je dlhodobo spojená s človekom. Genetickou analýzou sa potvrdilo, že všetky domáce mačky pochádzajú z blízkovýchodných divých mačiek. Domestikácia nastala približne pred 9 000 rokmi na Blízkom východe. Veľa hlodavcov pravdepodobne priťahovalo divé mačkovité šelmy do ľudských spoločenstiev. Počas tohto obdobia mali mačky rôzne postavenie – boli milované a uctievané ako bohyne, ale aj prenasledované a zatracované ako zlé tvory či predpovede nešťastia. Egypťania uctievali mačaciu bohyňu Bastet, ktorá bola považovaná za prototyp dobrej matky a bola zobrazovaná s množstvom mačiatok. Ženy, ktoré chceli mať deti, nosili na krku amulet Bastet s mačiatkami, ktorých počet mal zodpovedať ich vytúženému počtu potomkov. Kultúry po celom svete neskôr prijali mačky ako svojich spoločníkov. Dnes zažívajú v mnohých kútoch sveta svoju renesanciu aj vďaka nenáročnosti pri ich chove.

Mačka domáca je sezónne polyestrický druh v geografických oblastiach so zreteľnými klimatickými obdobiami. Estrálna aktivita mačiek je podmienená pomerom svetla a tmy v dennom režime (viac ako 10 hod svetla primeranej intenzity; najvyššia aktivita je pri trvaní svetla 14 hod). Na severnej pologuli, sa prvá ruja a opakovanie estrálneho cyklu začína koncom zimy a začiatkom jari a končí v jeseni. Začiatok aj koniec sezóny estrálnej aktivity závisí od miesta pobytu mačky a denného svetelného režimu. Najvýraznejšia je sezónnosť v teplom bioklimatickom pásme Zeme (na severnej pologuli severne od Obratníka Raka), pričom estrálna aktivita začína skoršie v južnejších a neskoršie v severných oblastiach. Sezónnosť reprodukcie mačiek znamená, že majú niekoľko estrálnych cyklov počas obdobia rozmnožovania, ale počas svetelne nepriaznivého obdobia sa cyklus ukončí a prechádza do anestrického obdobia. Efekt sezonality sa vytráca v tropickom pásme Zeme (malý rozdiel v trvaní svetla a tmy v priebehu roka). Počas sezóny sa ruja mačiek opakuje približne každé dva týždne, alebo je prerušená graviditou, pseudograviditou, sterilizáciou a závažným celkovým ochorením.
Začiatok puberty mačiek je regulovaný predovšetkým plemennou príslušnosťou, hmotnosťou a svetelným režimom. Nastane vo veku 4 – 21 mesiacov (ø 9 – 12). Prvé párenie a gravidita sa neodporúča skôr ako od 18 mesiacov veku. Ovulácia mačiek nastane kopuláciou v čase ruje, ale aj nekopulačnou stimuláciou v tom čase. Ak nenastane ovulácia, mačkám sa v krátkom čase obnoví rast veľkých folikulov s následnou rujou. Túto fázu cyklu označujeme ako interestrus, čo je z domácich zvierat jedinečný fenomén. Koniec luteálnej fázy cyklu negravidných súk je spojený s pseudograviditou, ale tá pri mačkách nastane len po nefertilnom krytí, alebo po provokovanej ovulácii iným ako koitálnym stimulom. Priebeh a význam pseudogravidity mačiek je odlišný ako pri sukách.
Mačka je veľmi plodné zviera s optimálnym časom reprodukcie vo veku 1,5 až 6 rokov. Za optimálnych podmienok väčšina čistokrvných mačiek môže mať dva pôrody ročne alebo tri počas 2 rokov (priemerne 1,5 za rok). Chovné mačky nesmú mať viac ako 3 vrhy za 24 mesiacov. Druhý pôrod v roku závisí od kondičného stavu mačky a svetelných podmienok pred rujou. Od siedmeho roku veku môžu nastať redukcia počtu dominantných folikulov vaječníkov, redukcia počtu oplodnených oocytov, vyšším počtom strát v embryonálnom, fetálnom a popôrodnom období.
Priemerná dĺžka života mačiek žijúcich v spoločenstve s človekom, sa vďaka veterinárnej starostlivosti a výžive, postupne zvyšovala a v súčasnosti je to 15 až 20 rokov (ojedinele 30+). S pribúdajúcim vekom narastá aj chorobnosť vrátane reprodukčných problémov. Dĺžka života divokých mačiek (divoké mačky sú domáce mačky, ktoré sa narodili alebo sa vrátili do divokého stavu, voľne sa pohybujú v mestách a na vidieku) je omnoho kratšia.
Reprodukcia mačiek je v mnohých ohľadoch jedinečná a iba ich poznanie umožní veterinárnemu lekárovi, so špecializáciou na tento druh, správne diagnostikovať prípadné problémy a ich adekvátne riešenie. V tomto čísle sú v piatich príspevkoch uvedené niektoré vybrané stavy a problémy reprodukcie mačiek. Je to problematika pôrodu, miera prežitia mačiatok po narodení, ovulácia bez kopulácie, pseudogravidita a hyperplázia mliečnej žľazy. Problematika reprodukcie nezahŕňa iba mačky, ale aj kocúry a mačiatka. Budúci špecialista túto problematiku nájde v špecializovanej monografii na tento druh od autora: Hajurka J: Reprodukcia mačiek. Vydala UVLF v Košiciach v r. 2018.

Prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
odborný garant témy

Autor fotografie: MVDr. Radúz Hajurka