V časopise INFOVET môžu firmy ponúkať svoje výrobky, služby a produkty určené pre cieľovú skupinu veterinárnych lekárov. Účinok firemnej reklamy je podľa nášho názoru vyšší, ak je včlenená medzi kvalitné odborné informácie.

Vážime si, že INFOVET vychádza s porozumením farmaceutických firiem, ktoré v ňom propagujú svoje výrobky a snažíme sa o užitočnú propagáciu ich výrobkov. Cenník inzercie posielame zástupcom firiem na ich vyžiadanie. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Uzávierky na zaslanie reklamy:

  •  1/2018………..11.02.2018…………expedícia časopisu: do 28.02.2018
  •  2/2018………..15.04.2018………..expedícia časopisu: do 30.04.2018
  •  3/2018………..10.06.2018………..expedícia časopisu: do 30.06.2018
  •  4/2018………..16.09.2018………..expedícia časopisu: do 30.09.2018
  •  5/2018………..28.10.2018…………expedícia časopisu: do 16.11.2018
  •  6/2018………..30.11.2018…………expedícia časopisu: do 17.12.2018

Kontakt: infovet@infovet.sk