Vitajte na našej stránke!

Ultrasonografická štúdia heterogénnych más gastrointestinálneho traktu s odlišným histologickým výsledkom - klinický prípad

Ultrasonografická štúdia heterogénnych más gastrointestinálneho traktu s odlišným histologickým výsledkom - klinický prípad

Ultrasonographic study of heterogeneous masses in the gastrointestinal tract with different histological results – case report MVDr. Mária Figurová, PhD. MVDr. Martin Kožár, ...
Kedy je vhodné vykonať preventívnu ovariektómiu / ovariohysterektómiu u súk

Kedy je vhodné vykonať preventívnu ovariektómiu / ovariohysterektómiu u súk

Kedy je vhodné vykonať preventívnu ovariektómiu / ovariohysterektómiu u súk When to perform preventive ovariectomy / ovariohysterectomy in bitches Prof. MVDr. Jaroslav Hajurk...
 

Veterinársky odborný časopis INFOVET vychádza od roku 1994

V časopise INFOVET svoje vedomosti a skúsenosti uverejňujú poprední odborníci vo veterinárnej medicíne. Pri výbere článkov uverejnených v časopise uprednostňujeme aktuálne a praktické informácie, využiteľné v praxi veterinárneho lekára. Cieľom časopisu je podpora postgraduálneho štúdia veterinárneho lekára podľa najnovších poznatkov a zvýšenie úrovne praktickej veterinárnej medicíny u nás.

Časopis INFOVET je dvojmesačník, tlačený na formáte A4 s počtom strán 48 + obálka. INFOVET je spoplatnený vzhľadom na svoju odbornú podstatu.

Časopis INFOVET ponúka elektronickú formu čítania svojich príspevkov.

Ďakujeme za dôveru veterinárnym lekárom.

 

Partneri

A CARE s.r.o.
KRKA slovensko s.r.o.
SLO-WERFFT s.r.o.
Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o.
GS PARTNERS s.r.o.
MEVET s.r.o.
CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o .
Cymedika SK s.r.o.

Povedali o nás

Next Previous

VETERINÁRSKY ČASOPIS INFOVET

Predplaťte si časopis na rok 2016 a žiadne číslo Vám už viac neujde!