Sympózium – ortopédia v pediatrii psov

05.-06.10.2018 – Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
Odborní garanti: Dr. Aldo Vezzoni, Dipl. ECVS (I), Prof. MVDr. V. Ledecký, CSc. (SK)
Účasť na obidvoch dňoch 105 bodov.
In English language- simultánny preklad.

More informations: http://infovet.sk/seminare/sympozium-ortopedia-v-pediatrii-psov/

Babezióza a hepatozoonóza psov

Babezióza a hepatozoonóza psov

Babezióza a hepatozoonóza psov Babesiosis and hepatozoonosis in dogs   Prof. MVDr. Mária Goldová, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kated...
Komplikácie počas anestézie malých zvierat

Komplikácie počas anestézie malých zvierat

Komplikácie počas anestézie malých zvierat MVDr. Tomáš Lipták, PhD.   Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Klinika malých zvierat, Univerzitn...

Veterinársky odborný časopis INFOVET vychádza od roku 1994

V časopise INFOVET svoje vedomosti a skúsenosti uverejňujú poprední odborníci vo veterinárnej medicíne. Pri výbere článkov uverejnených v časopise uprednostňujeme aktuálne a praktické informácie, využiteľné v praxi veterinárneho lekára. Cieľom časopisu je podpora postgraduálneho štúdia veterinárneho lekára podľa najnovších poznatkov a zvýšenie úrovne praktickej veterinárnej medicíny u nás.

Časopis INFOVET je dvojmesačník, tlačený na formáte A4 s počtom strán 48 + obálka. INFOVET je spoplatnený vzhľadom na svoju odbornú podstatu.

Časopis INFOVET ponúka elektronickú formu čítania svojich príspevkov.

Ďakujeme za dôveru veterinárnym lekárom.

Partneri

A CARE s.r.o.
KRKA slovensko s.r.o.
SLO-WERFFT s.r.o.
Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o.
GS PARTNERS s.r.o.
MEVET s.r.o.
CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o .
Cymedika SK s.r.o.
Cymedika SK s.r.o.
PHARMACOPOLA s.r.o.

Povedali o nás

Next Previous

VETERINÁRSKY ČASOPIS INFOVET

Predplaťte si časopis na rok 2017 a žiadne číslo Vám už viac neujde!