Pripravujeme číslo 1/2018.

Komplikácie počas anestézie malých zvierat

Komplikácie počas anestézie malých zvierat

Komplikácie počas anestézie malých zvierat MVDr. Tomáš Lipták, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Klinika malých zvierat, Univerzitná vete...
Gynekomastia psa s kryptickým semenníkom – klinický prípad

Gynekomastia psa s kryptickým semenníkom – klinický prípad

Gynecomastia of dog with cryptic testicle - clinical case Prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD. MVDr. Pavol Zubrický Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kl...

Veterinársky odborný časopis INFOVET vychádza od roku 1994

V časopise INFOVET svoje vedomosti a skúsenosti uverejňujú poprední odborníci vo veterinárnej medicíne. Pri výbere článkov uverejnených v časopise uprednostňujeme aktuálne a praktické informácie, využiteľné v praxi veterinárneho lekára. Cieľom časopisu je podpora postgraduálneho štúdia veterinárneho lekára podľa najnovších poznatkov a zvýšenie úrovne praktickej veterinárnej medicíny u nás.

Časopis INFOVET je dvojmesačník, tlačený na formáte A4 s počtom strán 48 + obálka. INFOVET je spoplatnený vzhľadom na svoju odbornú podstatu.

Časopis INFOVET ponúka elektronickú formu čítania svojich príspevkov.

Ďakujeme za dôveru veterinárnym lekárom.

Partneri

A CARE s.r.o.
KRKA slovensko s.r.o.
SLO-WERFFT s.r.o.
Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o.
GS PARTNERS s.r.o.
MEVET s.r.o.
CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o .
Cymedika SK s.r.o.
Cymedika SK s.r.o.
PHARMACOPOLA s.r.o.

Povedali o nás

Next Previous

VETERINÁRSKY ČASOPIS INFOVET

Predplaťte si časopis na rok 2017 a žiadne číslo Vám už viac neujde!